Máy xả AC

auto ac máy, xe ac máy, ac đỏ bừng thiết bị.