Máy chiết xuất dầu thải bằng khí nén

chất thải dầu drainer vắt, không khí powered dầu vắt, động cơ xe vắt dầu.